Questions

Questions

Om vragen te stellen in het Engels maken we gebruik van do en does. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze regel.

  • Wanneer we vragen stellen naar het onderwerp maken we geen gebruik van do/does. We herhalen het werkwoord.
  • Wanneer we vragen stellen naar iets anders ( vb lijdend voorwerp) gebruiken we wel  do/does.

Bekijk volgende zin:

Jenny washes the car.

We kunnen nu 2 vragen stellen:

Wie wast de auto? ( vraag naar het onderwerp)
à Who washes the car?

Wat wast Jenny? ( geen vraag naar het onderwerp)
à What does Jenny wash?

Nog een voorbeeld.

The boys read books in their room.

Wie leest boeken in hun kamer? (vraag naar het onderwerp)
àWho reads books in their room?
let op dat hier het werkwoord steeds de ‘s’ (reads) van de 3e persoon enkelvoud krijgt!!

Wat lezen de jongens in hun kamer?
àWhat do the boys read in their room?

Waar lezen de jongens boeken?
àWhere do the boys read?

More in this category: « Wh Questions