Waterproof System

 1. General

Present Simple

Present Continuous

1.Vorm:
 • infinitief
 • he/she/it => +s
2. Gebruik:
 • feit
 • gewoontes, hobbies, routines, tijdschema's
 • zintuigen (hear, see, smell,…)
 • mentale activiteiten, gevoelens (think,love,…)
3. Signaalwoorden
 • always, never
 • usually, often
 • sometimes
 • every day / every week etc.
4. Voorbeelden
 • He studies two hours every day.
 • The train leaves at 7 o'clock
 • Water boils at 100 degrees Celsius
 • I live in Oostrozebeke.
 • They always get up early.
5. Vorm: Positief
 • I work
 • You work
 • He/she/it works
 • We work
 • You work
 • They work
Negatief
 • I don’t work
 • You don’t work
 • He/she/it doesn’t work
 • We don’t work
 • You don’t work
 • They don’t work
Vragen
 • Do I work?
 • Do you work?
 • Does he/she/it work?
 • Do we work?
 • Do you work?
 • Do they work?
1. Vorm:
 • am / is / are + ww+ing
 • vb. I am reading
2. Gebruik:
 • iets is NU aan de gang
 • iets gebeurt in de nabije toekomst
 • tijdstip en tijdsduur spelen een rol
 • kan irritatie uitdrukken
3. Signaalwoorden
 • now, right now, at the moment, at present
 • this evening, tomorrow (tijdsbep.)
 • always, constantly, all the time (bij irritatie)
 • "look" en "listen" aan het begin van de zin
4. Voorbeelden
 • I am writing an email.
 • Look, they're kissing!
 • They are leaving next week.
 • I'm watching TV at the moment.
 • She's always picking her nose.
5. Vorm: Positief
 • I am working
 • You are working
 • He/she/it is working
 • We are working
 • You are working
 • Theyare working
Negatief
 • I am not working
 • You are not working
 • He/she/it is not working
 • We aren’t working
 • You aren’t working
 • They aren’t working
Vragen
 • Am I working?
 • Are you working?
 • Is he/she/it working?
 • Are we working?
 • Are you working?
 • Are they working

2. Exceptions

Uitzonderingen bij toevoegen van 's' : Bij can, may, might, must, gebruik je geen extra  s.         

 • he can
 • she may
 • it must

 Na o, ch, sh, x or s, gebuik je es.

 • do -> he does,
 • wash -> she washes

Na medeklinker verandert y in ie. (maar: niet na een klinker)         

 • worry à he worries
 • maar: play à he plays

 

Uitzonderingen bij toevoegen 'ing' : Werkwoorden die eindigen op stille E : laat E vallen + ING

 • to live -> living
 • to come -> coming  

Werkwoorden die eindigen op IE:  IE wordt Y +ING

 • to die -> dying
 • to lie -> lying 

Werkwoorden met klemtoon op de laatste lettergreep: verdubbel eindmedeklinker +ING

 • to stop -> stopping
 • to begin -> beginning 

Werkwoorden die eindigen op L: de L wordt verdubbeld +ING

 • to travel -> travelling
 • to quarrel -> quarrelling 

Werkwoorden die eindigen op  IC:   IC + K +ING

 • to picnic -> picnicking
 • to panic -> panicking             

 

 

 

 

 

 

 

More in this category: Present Simple »